Våra tjänster

Rehabhotellets tjänster för vård i hemmet – ASiH

Tjänster för exempelvis följande patientgrupper: 

 • Multisjuka 
 • Cancerpatienter 
 • KOL 
 • Astma 
 • Kronisk hjärtsjukdom 
 • Hematologiska sjukdomar
 • Kroniskt sjuka

Läkemedelsbehandlingar

 • Smärtbehandling
 • Medicininställning
 • Infusionsbehandling/injektion 

Exempel på andra behandlingar och annan vård:

 • Parenteral nutrition
 • Blodtransfusion
 • Dialys
 • Såromläggning
 • Vaccinering 

Parkinsons Sjukdom

För dig som behandlas med Lecigon alternativt Dacepton vid parkinsons sjukdom erbjuder vi support kring din behandling. Telefonen är bemannad alla dagar 06:00-00:00.

E-post: parkinsonsupport.se@rehabhotellet.com

Telefon: 020-225 520