Om vård i hemmet (ASiH)

Många människor tycker det känns tryggt att befinna sig i en miljö som de är vana vid.

Avancerad sjukvård i hemmet förkortas ASiH och innebär att patienter kan få lika avancerad vård hemma som på sjukhus. 

Patienter kan vårdas hemma (ASiH) om de har: 

  • Allvarlig kronisk sjukdom som kräver täta vårdkontakter, till exempel olika typer av cancer, ALS eller KOL 
  • Kronisk sjukdom som behöver mer vård under en kortare eller längre tid, exempelvis efter en operation 
  • Obotlig sjukdom och vårdas inför livets slut, så kallad palliativ vård

Det är den behandlande läkaren som sänder remiss till ASIH i samråd med patient och anhöriga. Man väljer då vårdgivare i det område man är bosatt i.

Kontakt Rehabhotellet för mer informaiton

Tfn: 08 21 99 50 Tfn: 08 21 99 52
Fax: 08 – 21 99 51