Läkare / Landsting

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till läkare och landsting

Vår strävan i hela det multiproffesionella teamet är att bibehålla den sammanhållna vårdkedjan genom nära samarbete med inremitterande vårdinstans. Detta för att uppnå så hög patientsäkerhet som möjligt.

Uppdrag och målgrupp 

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. En förutsättning för vård inom ASiH är att, inte bara patienten, utan också de närstående i patientens hushåll accepterar vårdformen. 

Målgrupp för ASiH är: Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.

Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma. Patient med komplex sjukdoms-/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt. 

Tillgång till ASIH anslutning hos Rehabhotellet

Uppdatering av tillgång till ASIH anslutning.
OBS välj område "5".

Se här